Demo

Vision and goals KoiQuestion Rankings

Doelstelling:

KoiQuestion Rankings is bedacht om meer onderlinge verbondenheid tussen de diverse Koi Shows te creëren. We zijn van mening dat het toekennen van waarde aan deelname en het winnen van een award op een Koi Show buiten diens eigen territorium en erkenning een positief effect zal hebben op alle verbonden Koi Shows en de beleving van de hobby in het algemeen. KoiQuestion Rankings moet bijdragen aan een meer dynamisch imago van de hobby waarmee vooral het vergroten van de aantrekkingskracht van de hobby op een jongere doelgroep wordt beoogt. Indirect verwachten we meer positieve publiciteit op regionaal en lokaal niveau door het uitlichten van lokale boegbeelden op basis van prestaties.

Het concept:

KoiQuestion Rankings bestaat uit het toekennen van waarde doormiddel van punten aan een deelname of prijs op een Koi Show dat telt op een meer alomvattend podium. Zoals bij de Formule 1 heeft iedere prijs een nader te bepalen puntentoekenning dat meetelt voor het algehele klassement. Dit resulteert na een heel seizoen in een overall champion alsook een tweede en derde plaats overall. Daarnaast kunnen er diverse prijzen worden toegekend op basis van de geregistreerde gegevens zoals dealer of hobbyist, afkomstig uit -land- of -regio/ provincie-, meeste punten in bepaalde size of meerdere sizes, meeste punten behaald in een bepaalde variëteit enzovoorts. Verder kunnen over meerdere jaren genomen extra prijzen/ titels worden behaald als de allerbeste dealer cq hobbyist over alle jaren en beste nieuwkomer.

Effecten:

Betere Koi Shows:
Een deelname en prijs krijgt hiermee ook waarde buiten de show op een breder speelveld, hetgeen zal zorgen voor een meer tactische inzet van vissen op een show en een betere en bredere kwaliteitsinzet van vissen op alle shows die aan dit systeem gelieerd zijn. Dit maakt shows attractiever en creëert een overkoepelende competitie dat indirect de kwaliteit van de Koi in Nederland en Europa en die van Nederlandse en Europese Koi Shows zal verbeteren. Dit is een doel van KoiQuestion zoals omschreven in de allereerste missiebeschrijving in 2009; het naar een hoger plan tillen van de hobby.

Meer beleving:
Door bovenstaande worden shows interessanter. Daarmee zal ook de journalistiek dienaangaande mensen meer gaan interesseren. De uitslagen zullen nauwlettend gevolgd worden alsook de gevolgen hiervan voor een positie op de KoiQuestion Rankings. Speculatie wordt belangrijk vanuit tactisch perspectief. De verslaggeving zelf wordt hierdoor ook spannender. KoiQuestion bestendigd hiermee diens identiteit als ‘Beating heart of the Nishikigoi community’

Boegbeelden:
KoiQuestion Rankings zal landelijke en regionale boegbeelden in het zadel helpen die zich bijv. de beste dealer / hobbyist van land/ regio mogen noemen. Dit zorgt voor meer directe en indirecte publiciteit voor de hobby door regionale/ lokale boegbeelden waartegen men opkijkt. Dit moet op termijn een jongere doelgroep aanspreken die zich voor de hobby zal gaan interesseren.

Competitiviteit:
Een overall ranking zou ertoe kunnen leiden dat deelnemers elkaar minder zouden kunnen gaan gunnen of gaan misgunnen. Dit is echter een menselijke karaktereigenschap waarmee je geen rekening kunt houden en dat in het zogenaamde aard van het beestje zit. Dezelfde competitiviteit heeft nu ook geboortegrond, doch beperkt dit zich tot iedere show an-sich. Er zijn geen redenen aan te nemen dat het instellen van KoiQuestion Rankings zoals bedoeld zal leiden tot een negatiever sfeerbeeld van de hobby in het algemeen. In tegenstelling hiertoe lijkt het veel aannemelijker dat de verbondenheid tussen Koi Shows en het algemeen belang wordt begrepen door deelnemers hetgeen de onderlinge verhoudingen ten goede komt. Een gezonde competitie kent tegenstanders, geen vijanden.

Meer merkidentiteit:
Niches zijn een uitstekend instrument in het hedendaagse (sociale) media en marketing terrein. Door overall awards toe te kennen op basis van variëteiten en sizes zullen dealers zich desgewenst kunnen specialiseren op het gebied van een bepaalde variëteit of lengtemaat en zo een meer onderscheidende merkidentiteit kunnen projecteren op de markt.