Browsing: koiquestion

Dankbaar voor de on- en offline ontmoetingen, voor de vriendschappen, discussies en ook juist voor die momenten zonder woorden of zelfs een traan; wil ik ook in het bijzonder onze sponsoren bedanken voor hun support! Weet dat dit moment veel voor ons betekent, dat we zoveel levens kunnen verblijden; het geeft voldoening en maakt nederig.