Browsing: KikaKataCup

Dit artikel is deel 2 van 3 in de serie KikaKataCup 2015

Zaterdag 14 maart 2015, voor velen een zaterdag die koud in de boeken genoteerd werd. Voor ongeveer 90 KoiKichi en met name die Koikichi die KikaKataCup een warm hart toedragen was het vandaag een spannende dag. Op deze dag werd bekent gemaakt welk volgnummer hij/zij krijgt om op 18 april zijn aankoop uit te mogen zoeken