privacy

KoiQuestion gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar bezoekers en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat. In alle gevallen zullen wij kritisch, integer en respectvol omgaan met de persoonsgegevens die onze verslaggeving kan behelzen.

Adressen

KoiQuestion is zich er terdege van bewust dat de aard van de hobby van het houden van Koi een uiterst zorgvuldige benadering vergt voor wat betreft huisadressen en zal deze behoudens expliciete toestemming niet vermelden op haar website. Uitgezonderd zijn de adressen van dealers en sponsoren waarvan de openbaarheid  een algemeen gegeven en vanuit commerciële of andere overwegingen juist gewenst is.

Prijsvragen

Voor deelname aan een van de prijsvragen van KoiQuestion zijn wij enkele persoonsgegevens benodigd. Deze gegevens worden gebruikt om de voortgang van de actie kenbaar te maken. Voorts ontvang je na deelname ook de nieuwsbrief van KoiQuestion.

Nieuwsbrief

KoiQuestion kan je alleen een nieuwsbrief sturen als je hierom hebt verzocht – direct via de inschrijvingsmogelijkheid op de website, of middels een prijsvraag waaraan werd deelgenomen. Je e-mail wordt gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of ten behoeve van andere (speciale) acties, nieuws en verwittigingen. In al deze correspondentie wordt de ontvanger in staat gesteld geen berichten meer te ontvangen van diens aard middels een link in de email.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

KoiQuestion zal nooit je persoonsgegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden.

Vermeldingen

Vanuit journalistiek oogpunt kan het voorkomen dat er een naam of andere persoonsgegevens worden opgenomen in de verslaggeving. KoiQuestion overweegt altijd deze vermeldingen waarbij de mogelijke gevolgen van haar handelen worden getracht te overzien. Indien genoemde of derden van mening is/zijn dat een vermelding niet gepast is of anderzijds effect kan hebben dat KoiQuestion niet had kunnen of heeft voorzien, kan dit kenbaar worden gemaakt middels email of het contactformulier waarna wij deze grondig zullen overwegen.

Facebook Login

KoiQuestion maakt gebruik van de Facebook login API, wat staat voor Application Programming Interfaces. Indien je toestemming geeft aan deze API zal er communicatie ontstaan tussen Facebook en Koiquestion. Als gevolg daarvan kan de informatie die op je Facebook staat worden gedeeld met KoiQuestion.

Cookies

KoiQuestion maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om een (terugkerende) bezoeker te herkennen. Ook worden ze gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Wijziging van deze Privacyverklaring

KoiQuestion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy verklaring kan je een mail sturen naar info@koiquestion.com of neem contact op middels ons contactformulier.