Demo

Ziektes

Helaas komen er in onze mooie hobby nogal eens problemen voor met de gezondheid van de vissen. Veel leed is echter te voorkomen door een juiste verzorging. Mochten zich toch problemen voordoen, dan kunt u een onderzoek instellen of laten instellen. De weg naar een juiste diagnose is dan zeer belangrijk. Regelmatig worden verkeerde conclusies getrokken of onjuiste behandelingen toegepast. Om een juiste diagnose te stellen of te laten stellen is gestructureerd werken van belang, daarnaast dient u natuurlijk kennis te hebben van hetgeen u aan ziekteverwekkers tegenkomt. Pas na een waterdichte diagnose volgt een behandelplan. Helaas worden behandelingen veelal ondoordacht en dus slecht toegepast.

Onderstaande vier modules helpen u om ziektes te voorkomen, controlemaatregelen in uw routines in te bouwen, een gedegen onderzoek in te stellen dat leidt tot een juiste diagnose waarna met de juiste medicatie een onderbouwd behandelplan kan worden opgesteld en toegepast. Dit alles in begrijpelijke taal en onderbouwd met veel boerenlogica en voorbeelden.

Prijzen, Locatie en Inschrijven

Module Z1A: Preventie en Controle

Voorkomen is beter dan genezen. Ook bij vissen! In deze module leert u waardoor en waarvan uw koi ziek kunnen worden. Met die kennis kunt u maatregelen nemen om dat te voorkomen. Daarnaast wordt een set van controlemaatregelen aangereikt, waardoor u een (dreigend) probleem in een vroeg stadium zult herkennen en dus meer tijd wint om erger te voorkomen.

Gewenste vooropleiding: geen
Doorlooptijd: halve cursusdag
Wil je weten wanneer deze cursus waar plaatsvindt? Bekijk onze EVENTSKALENDER.

Module Z1B: Onderzoek en Diagnose

Paniek is een slechte raadgever. Op het moment dat u een probleem constateert is het van belang dat u rustig en systematisch te werk gaat. In deze module leert u de verschillende onderzoeksmethoden en welke u daarvan zelf kunt toepassen. Door op een bepaalde manier te werk te gaan is de kans op het stellen van een juiste diagnose het grootst.

Gewenste vooropleiding: Z1A
Doorlooptijd: halve cursusdag
Wil je weten wanneer deze cursus waar plaatsvindt? Bekijk onze EVENTSKALENDER.

 

Module Z2A: Specifieke Koiparasieten

Ken je vijand. Het herkennen van de specifieke koiparasieten is best lastig. Hierin worden veel fouten gemaakt, waardoor door foute diagnoses, verkeerde behandelingen worden ingezet die de neerwaartse spiraal waarin uw vijver zich bevindt, alleen maar versterken. Door middel van veel (bewegend) beeldmateriaal en het duiden van de specifieke verschillen en gedragingen van parasieten zult u die fout niet (snel) meer maken.

Gewenste vooropleiding: Z1B
Doorlooptijd: halve cursusdag
Wil je weten wanneer deze cursus waar plaatsvindt? Bekijk onze EVENTSKALENDER.

 

Module Z2B: Medicatie en Behandelplan

Na een juiste diagnose volgt mogelijk een behandelplan. Een onderschat onderdeel met vaak desastreuze gevolgen voor de vijver. De gemiddelde beschrijving op de verpakking van bestrijdingsmiddelen is volstrekt onvoldoende om een goed behandelplan te maken. Welke groepen van medicatie zijn er? Wat zijn de gevaren? Hoe en waar pas ik ze toe? Na deze module hebt u daar een veel beter beeld bij.

Gewenste vooropleiding: Z2A
Doorlooptijd: halve cursusdag
Wil je weten wanneer deze cursus waar plaatsvindt? Bekijk onze EVENTSKALENDER.

Voor vragen over of opgeven voor een cursus kun je mailen naar: Marco@KoiQuestion.com