copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten die betrekking hebben op KoiQuestion en het logo van KoiQuestion, waaronder in ieder geval de merkrechten, berusten uitsluitend bij KoiQuestion. KoiQuestion behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) liggen uitsluitend bij KoiQuestion en/of haar licentie gevers.

De inhoud van KoiQuestion dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud (of enig onderdeel daarvan) van KoiQuestion zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KoiQuestion door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het optimaal gebruiken van deze website.

KoiQuestion heeft het recht, maar is niet verplicht, om bezoekers de toegang tot informatie te onthouden of om informatie van deze website te verwijderen wanneer er, naar het uitsluitend oordeel van KoiQuestion, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

KoiQuestion heeft het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App
EnglishNederlands