Browsing: Column

Er worden kijkdagen georganiseerd en blijf dan maar eens standvastig volhouden dat er thuis geen vis meer bijpast. Maar hoe moet het daarna?
Overbezetting en problemen die daardoor ontstaan liggen op de loer, de spontane opwelling heeft soms grote gevolgen! …en op dat moment voel ik me treurig worden.

Ik werd geattendeerd op Facebook. Of ik een kaartje wilde sturen naar McDonalds; altijd leuk zou je denken. Familieleden stuur je ook eens per jaar een kaartje terwijl ik waarschijnlijk vaker bij de McDonalds kom dan de meeste ooms en tantes. De slogan ‘Je zegt meer met een kaartje’ ging hier zeker op, maar wel met een andere insteek.