Variabelen wisselen levert andere resultaten op

In het vorige artikel beschreef ik dat het extra waterverbruik van continue-verversing ten opzichte van wekelijks 10% verversen heel erg meeviel. Dit terwijl mijn gevoel vooraf zei, dat continue-verversing wel veel extra water zou kosten.

Terugblik
Ikzelf heb me voorheen verbaasd over het antwoord wat uit de rekensimulator kwam rollen. Samengevat zat het zo: Ik had drie fictieve vijvers: Anton, Bert en Cor. Allen hadden een identieke vijver van 20 kuub en losten hierin 100 kg zout op. Anton ververste wekelijks 10%. Bert en Cor gebruikten continue-verversing. Bert gebruikte precies evenveel water als Anton en vergeleek het resultaat van de verdunning.
Cor wilde per se hetzelfde resultaat, dezelfde verdunning als Anton en dan kijken hoeveel extra waterverbruik daarvoor nodig zou zijn. Logischerwijs heeft Cor meer water nodig dan Anton.

Omdat de simulator in Excel gemaakt is kan ik gemakkelijk waardes aanpassen en nieuwe vergelijkingen maken. In plaats van 100 kg zout vul ik bijvoorbeeld in dat ze 200 kg zout oplossen. Daarvan hoef ik de berekening hier niet neer te zetten.  Er verandert dan niks aan het waterverbruik. Als ik de vijver groter of kleiner maak verandert wel het aantal liters, maar niet het procentuele extra waterverbruik van Cor.

Anton wil 50% verversen

Wat is dan wel interessant om te veranderen? Nou, de mate van verversing!
Stel Anton wil 50% verversen omdat hij snel van zijn zout af wil. Of misschien omdat zijn Koi net gepaaid hebben en de waterkwaliteit slecht is.

continue vs 50% na 1 week

Bij dergelijke verversing zie je dat Cor veel extra water verbruikt voor hetzelfde resultaat ten opzichte van Anton. Een totaal ander beeld dan vorige keer. Continue-verversing komt nu veel duurder uit. Totaal heeft Cor 38,6% meer kraanwater nodig dan Anton. Het extra waterverbruik van Cor is nu meer dan 7x hoger ten opzichte van 10% verversing. Dat zul je zeker merken op de eindafrekening van het kraanwater bij je waterleverancier.

Een jaar lang 20%

Om één jaar lang 50% per week te verversen vind ik nogal gortig. Mocht dit nodig zijn, dan denk ik dat je te veel vis hebt en te grof voert. In de berekening van een jaar neem ik 20%. In het vorige artikel ging het over de 10%-stelregel en verbruikte Cor slechts 5,4% meer water met continue-verversing ten opzichte van Anton. Er zijn hobbyisten die wel 20% moeten verversen, wegens een flinke bezetting of een opgroeiproject in een kweekbak. Vandaar dat ik ook hiervan de berekening toevoeg.

continue vs 20% na 1 jaar

Je ziet nu dat Cor 24 kuub op jaarbasis (11,6%) meer waterverbruik heeft. Dit is significant meer dan bij 10% per week. Nog steeds niet schokkend, maar naar mate je meer wilt verversen wordt continue-verversing steeds ongunstiger ten opzichte van waterniveau laten zakken in de vijver en weer bijvullen.
Overigens valt ook op dat het zout helemaal weg is. Als je 20% ververst per week zal dit na vijf maanden nagenoeg uit je vijversysteem zijn verdwenen.

Conclusie

Of continue-verversing verstandiger is dan elke week verversen kan ik niet bepalen. Ik kan wel uitrekenen hoeveel extra water dit kost. Het is afhankelijk van het percentage water dat je wilt verversen. Hoe meer water je wilt verversen hoe meer ik neig naar periodiek verversen in één keer om de kosten te drukken met betrekking tot het waterverbruik. Door meerdere berekeningen te maken kon ik hier een grafiek van laten tekenen.

Grafiek

Tot en met ongeveer de 10% per week is continue-verversing net zo geschikt als periodieke verversing. Kom je daar ver boven, dan schiet het extra waterverbruik omhoog.

Ikzelf gebruik een combinatie van de twee. Structureel ververs ik een beetje via continue-verversing. Voldoende voor in laagseizoen: najaar en winter. Als de Koi vol actief zijn en vol op voer, of in het voorjaar als het filter nog niet op volle toeren werkt ververs ik tevens elke week een paar kuub.

Wil je weten hoe de berekening eruit ziet als ik dit toepas op jouw vijver? Mail de grootte van de vijver en de mate waarin je wenst te verversen elke week naar Marco@KoiQuestion.com en ik stuur je de berekening terug.

Notes:

  • Deze berekening gaat niet op voor het in stand houden van de KH of verminderen van nitraat. Dan komen er zoveel factoren bij, dat het nauwelijks meer te berekenen is. Ik denk echter dat de verschillen tussen continue-verversen en periodiek verversen niet veel groter zullen zijn. Iedere vijver is anders en meten is weten! Daarom zou iedere hobbyist zijn eigen waterwaardes moeten meten.
  • De standaard stelregel van wekelijks 10% verversen kan te weinig zijn voor je vijver. Indien je een hele hoge bezetting hebt en veel voert bijvoorbeeld.
  • Wil je meer weten over verversen of belangrijke waterwaardes, dan zijn er ook andere artikelen op onze website zoals:
    – Water verversen in de winter
    – De kringloop, die geen kringloop is
    – Voorkom een pH-crash, dat kan met kraanwater

Over Marco Zegers

Marco is docent natuurkunde en scheikunde op een middelbare school onder Eindhoven. Van jongs af aan is hij geïntrigeerd door de karper en beviste ze vele uren. De koi, de koivijver en de techniek ziet hij als een boeiende mix tussen zijn hobby en zijn vak.

Reacties

Comments are closed.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App