Hoe zwaar telt de publieksstem en hoe kan het nog eerlijker?

Koi Idol is een initiatief dat wij als KoiQuestion regelmatig de aandacht geven. Zo lees je bij ons steevast over de winnaar van deze online-Koiverkiezing. De familie Van Leest, met een hoofdrol voor vader en zoon Piet en Marc, organiseert deze laagdrempelige digitale verkiezing reeds vele jaren waarbij de winnaar wordt bepaald door een combinatie van jurystemmen en publieksstemmen.

termen als fraude en manipulatie passeren de revue

Vooral dat laatste is iets dat een maandelijks repeterende discussie lijkt op te werpen. De publieksstemmen namelijk, blijken steevast onevenredig in het voordeel van de ingezette Koi van één specifieke dealer uit te vallen. De verdenking is door de publieke opinie dan ook snel gemaakt en termen als fraude en manipulatie passeren de revue op social media. Dit heeft inmiddels geleid tot een sentiment dat de positieve vibe van de verkiezing en ook de enthousiaste inzet van de familie Leest overstijgt. Deelnemers geven aan niet meer mee te willen doen zolang een en ander op deze wijze is georganiseerd.

dat de beoordeling van de Koi-idol verkiezing serieus wordt uitgevoerd is een feit. Dit bewijs wordt door Jeroen Dregmans(Orna Fish) vastgelegd op de gevoelige plaat waar jurylid Daisuke de deelnemers van de Finale Koi-idol 2016 voor zich heeft uitgestald.

Eerst goed lezen

We vroegen Marc naar zijn mening;
“We willen de verkiezingen zo eerlijk mogelijk laten verlopen. Ook wij zien dat er soms irreguliere aantallen stemmen worden uitgebracht, maar we zijn van mening dat de werkelijkheid wel iets genuanceerder ligt. Het begint met het goed lezen van hoe de verkiezing werkt”, zegt Marc van Leest. “Maar dat doen de meeste mensen niet”. Reden dus voor ons om dat wel te doen. Hoe werkt dat nu eigenlijk echt, dat stemmen bij de Koi-Idol maandverkiezing?

juryleden Koi Idol

Enkele juryleden van Koi Idol v.l.n.r: T. Feyen, A. Albertsboer, R. Albertsboer, S.Malm, M.Harvey, B.Woollands, Maruhiro

Publieksstem 1/6 deel van einduitslag

Wie zich verdiept in de regels zal uiteindelijk de conclusie trekken dat de publiekstemmen niet zo een heel grote invloed hebben op de einduitslag. Kort uitgelegd krijgt iedere Koi van ieder van de vijf juryleden een puntenaantal toegekend van 15 voor de beste en aflopend tot 1 voor de minst goede in de ogen van de jury. Het publiek is het zesde jurylid en degene met de meeste stemmen krijgt ook hier 15 punten, aflopend tot 1. De publieksstemmen bepalen dus voor 1/6 deel de einduitslag en niet voor 50% zoals werd aangenomen door velen. De meeste kritiek ontstaat wanneer er exorbitante aantallen stemmen worden uitgebracht. “Iedereen mag 1 stem per dag per ip-adres uitbrengen”, zegt Marc.”Maar ook dan zijn er sommige maanden waarin bepaalde Koi wel 8 tot 10 duizend stemmen halen, terwijl we ook wel eens meemaken dat er Koi zijn met 0 publieksstemmen.”

Logisch

Toch denkt de familie van Leest niet dat dit de uitslag ernstig beïnvloedt. “Het maakt uiteindelijk niet uit of een Koi 1 of 10.000 meer stemmen krijgt, ze krijgt nog steeds maar het maximale puntenaantal van 15 toegekend. Als de Koi het volgens de jury ‘niet heeft’ en dus vijf maal een laag puntenaantal krijgt bijgeschreven op het blazoen zal ze ook nu de eindstreep niet halen. Alleen bij twee relatief gelijkwaardige Koi kan de publieksstem wel degelijk beslissend zijn.” De uitleg van Marc gaat nog verder echter. “De klanten van Coweko, de dealer in kwestie, zijn fanatiek en doen veelvuldig mee aan onze competitie en dat moedigen wij aan, het liefst zien wij dat meerdere dealers dit doen natuurlijk. Andere dealers doen dat veel minder tot op heden. Wanneer een hobbyist in januari heeft gewonnen, mag hij het hele jaar niet meedoen. Toch hebben er het afgelopen jaar iets van vijf klanten van Coweko gewonnen, maar altijd met kwalitatieve Koi en dus vijf verschillende klanten. In totaal doen er wel 12 of 13 mee. Die kunnen niet allemaal winnen, maar ze helpen elkaar waarschijnlijk wel door op elkaar te stemmen. Met zoveel dealers is het statistisch gezien logisch dat er regelmatig een winnaar naar voren komt die gelieerd is aan deze dealer”, aldus de familie van Leest.

De schijn der dingen

Zonder bewijs of verklaring wil ik, zonder blind te zijn voor het overduidelijke, geen kans maken om foute conclusies te verbinden aan het geconstateerde. Het kan immers ook een aannemelijke fout zijn de aanwezige feiten aan te zien voor een valse verklaring. Oke, dat is wellicht enige vakidioterie vanuit mijn wezen als opsporingsambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee. Ik zal het iets verduidelijken. Ook waar er wel degelijk het vermoeden is dat de stemmen worden gemanipuleerd, hoeft het niet de dealer te zijn die zich hier schuldig aan maakt. Het kan een hobbyist zijn, een klant, maar ook iemand die een dealer juist in een kwaad daglicht wil stellen kan overmatig stemgedrag uitoefenen op Koi van hobbyisten die aangekocht werd bij de gewraakte dealer met het oogmerk hen te beschimpen. Ook valt niet uit te sluiten dat de dealer wel een danige schare pro-actieve volgers heeft, al dan niet verenigd in een groepsapp, dat zeer solidair stemt op Koi afkomstig van hun dealer of in eigendom van mensen van wat zij zien als ‘hun team’.

Kritiek als kans

Het is natuurlijk kinderlijk eenvoudig om met een Tor-Browser eventueel in combinatie van een VPN, stemmen aan een te rijgen en vanwege de aard hiervan is dit ook niet te bewijzen. Voor zover je dit wilt scharen onder internetcriminaliteit is het wereldwijd één van de meest voorkomende vormen van fraude. Er wordt dagelijks geld betaald om likes en volgers te kopen op Twitter, Instagram, Facebook en Youtube. Zij kunnen er weinig aan doen, dus de mannen en vrouwen van Koi-Idol ook niet. Het is niet te controleren. In plaats van achteruit trappen is vooruitzien dan ook het meest raadzaam, vindt ook Marc van Leest. Waar de schijn van valsspelen of onevenredige bevoordeling of inmenging van anderen in de uitslag kan worden weggenomen, moet je dat niet nalaten. Kritiek is vaak een kans, een pijnprikkel die, wanneer goed opgevat, leidt tot innovatie.

Er bestaan hiertoe reeds diverse programma’s die ook op een website kunnen worden geïmplementeerd

Regels zijn regels

Het gezamenlijke voorstel zoals Olof Reedijk en Bas van der Vlist, twee welbekende Koicriticasters binnen de digitale Koicommunities op Facebook, deden om stemmen met Facebookprofielen mogelijk te maken is dan ook een zeer goede naar mijn persoonlijk inzicht. Er bestaan hiertoe reeds diverse programma’s die ook op een website kunnen worden geïmplementeerd. Vaak kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld mensen dagelijks 1 stem uit te laten brengen. Daarbij is het niet essentieel dat het stemmen volledig transparant moet gebeuren en dus voor iedereen inzichtelijk wie op welke Koi stemt; integendeel. Dit kan er juist voor zorgen dat mensen niet hun eigen keus volgen, maar een sociaal wenselijke stem uitbrengen in plaats van wat zij echt vinden. Nee, dat moet je mooi aan de familie Leest overlaten, want ten aanzien van hen is echt iedereen het eens; zij zetten zich met ziel en zaligheid in voor deze mooie verkiezing waar ook voldoende behoefte aan is; waarom zou men zich er anders druk over maken? Maar regels zijn regels, inherent aan een wedstrijd en die moeten gehanteerd en nageleefd worden om de rechtmatige winnaar aan te wijzen. Maar dan moet men wel de regels eerst goed lezen?!

Piet van Lees (links) tijdens een uitreiking met rechts Koicriticaster Bas(koi) van der Vlist die met zijn Showa genaamd Truus de maand september won. Zijn Koi afkomstig van handling dealer Myra van den Heuvel (midden) van Koi Maas en Waal kreeg 73 van de maximale 75 punten van de jury.

Vooruit kijken

“We gaan actief onderzoeken hoe we het stemgedrag nog eerlijker kunnen laten verlopen en de schijn van valsspelen zoveel mogelijk kunnen elimineren. We zien zeker iets in de suggestie dit te koppelen aan een Facebookprofiel zodat we eventueel misbruik gemakkelijker kunnen constateren achter de schermen, maar dit zal ook zeker enige tijd nodig hebben.” We hopen dat mensen gewoon mee zullen doen, of je nu hoog of laag springt, het gaat er gewoon om dat je jouw Koi als beste voor de dag laat komen.

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

Comments are closed.