Eerste cursus Koiziekte in de Groeve geslaagd

Bij het ter perse gaan van dit artikel zijn er zeker weten enkele cursisten nog niet eens thuis geraakt. Dat heeft er niet alleen mee te maken dat ik deze schrijf nadat iedereen het hazepad weer heeft verkozen, maar ook daar Marcel en Zaza (mooie naam) de rit helemaal vanuit Landgraaf (diep in Limburg) hebben gewaagd. Dat verdient dan ook een eerste bewonderenswaardige vernoeming. Wanneer Joop aan het begin van de cursus vraagt wie zichzelf beschouwt als beginners, steken zij hun hand op. Ze zijn desgevraagd toe aan deze informatie en ook al ambiëren wij het aanbieden van deze cursussen in zowel noord als zuid, ze waren nu toe aan deze informatie en om zich ervan te vergewissen dat de kennis en de cursus van niveau en kwaliteit zouden zijn, waren ze zeer genegen tot deze niet-tellende Koi-kilometers.

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Cursus Koiziekte 9-9-2017

De zes
De cursus begint met wat de geschiedenisboeken in zal gaan als het pollepel-incident, waarover ik niet verder wens uit te wijden, maar kreeg al vlug een gestalte. Joop stond erop om tegen 10:00 uur te beginnen en dat is niet omdat hij autistische trekjes heeft, maar omdat hij spreekt uit ervaring wanneer hij zegt dat om door alle stof te gaan, de dag goed benut moet worden en zo zou ook blijken. De klas was goed verdeeld met enkele beginners en enkele gevorderde hobbyisten. Tineke is actief in de medische wereld en heeft zo toch een kleine voorsprong. Ook zij kwam met haar man en dat vind ik toch bijzonder gaaf om te zien wanneer je de hobby kunt delen met je wederhelft. Er werd afgetrapt met de aspecten waarvan een Koi eigenlijk ziek kan worden. Dat zijn er zes. Samen kwamen we aardig ver; zoals waterkwaliteit, erfelijkheid, besmetting…
Toch waren er zeker nog drie…

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Crash-Test-Dummie
Joop zijn dag was om 11:00 uur al geslaagd volgens eigen zeggen. We waren het namelijk roerend eens dat er geen onschadelijke algenmiddeltjes bestaan. Zo gooit Van Tol er zo nu en dan een stelling in die je toch even aan het denken zet. Eén keer gebruikte hij ook een instinker en zette ons op het verkeerde been waardoor we er uiteindelijk allemaal naast zaten, maar de strekking en werking van een logaritmische schaal is wel duidelijk geworden. Als we verderop in de cursus komen gaan we onder andere in op de quarantaine faciliteiten. Daarin wordt ingegaan op een testvis, ook wel crash-test-dummie genoemd. “Want er is maar één vis waar je het minst aan bent gehecht”, aldus Joop. Dit is een vis die je vanuit je vijver bijplaatst in de quarantaine alvorens je de nieuwe Koi introduceert aan je hele bestand. Ook de differentiatie tussen een parasiet en symbioot kwam aan bod. Daarbij benoem je voor iedere categorie een aantal voorbeelden waarbij we het allen roerend eens waren dat de belastingdienst onder de categorie parasiet valt…

dan blijkt er achter iedere hobbyist ook nog een heel mens te zitten

Koi-mens
Ik vond het spannend om voor het eerst een cursus te organiseren op mijn eigen locatie. Ik geniet ervan om hobbyisten te ontmoeten en in de pauzes van de cursus komt er van alles los om over te praten. Gemeenschappelijke gronden worden met herkenning verwelkomd en op de verschillen in Koi houden wordt geïnteresseerd ingegaan. Om iedereen ten volste geconcentreerd te houden ben ik iets meer met de koffie, soep en worst bezig geweest dan het aangaan van gesprekken, maar desniettemin zijn deze gesprekken zeker de revue gepasseerd en ik hoop en weet eigenlijk zeker dat ik vrijwel iedereen nog wel eens terug ga zien. In de eerste plaats is het geweldig dat je allemaal dezelfde passie hebt, maar dan blijkt er achter iedere hobbyist ook nog een heel mens te zitten. John Cleven is ook zo een homosapiens en lid van de Adviesgroep Koi & vijver en Koi Vijver Adviesdienst. Hem hadden we gevraagd als klassenondersteuning en bracht nuttige aanvullingen en interactie op gang. Overigens kwam ook hij uit Landgraaf, maar genoot evenzo met volle teugen. John bedankt!

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Curriculum
Tegen het einde gooit de sensei er een aantal casussen in, met heel veel informatie en je komt dan met z’n allen tot de ontdekking dat je met de info die je deze dag hebt gekregen al best ver kunt komen wanneer je in een onderzoek een bepaalde volgorde aanhoudt. Natuurlijk begint het nu pas, doch de dag werd afgegaan op de reacties als buitengewoon nuttig en zeer leerzaam ervaren. Iedereen is na afloop een certificaat van deelname overhandigd. Ook houden wij zelf een registratie bij van wie welke cursus heeft gevolgd opdat deze onderdeel kan vormen van een curriculum, waarover later meer. We zijn met de cursisten ingegaan op deze opzet en hopen dat deze steeds meer gewaardeerd zal worden. Patrick Swieringa en Jan Haalboom waren al dusdanig geïnspireerd dat ze ook proberen de cursusdag microscopie mee te doen op 30 september aanstaande. Meer info en om je op te geven via deze link: https://oud.koiquestion.com/event/koiziekte-microscopie-praktijk

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Cursus Koiziekte 9-9-2017

Alle cursisten bedankt voor jullie komst en ik hoop jullie de 30e van deze maand of in december weer te mogen verwelkomen op deze locatie voor een van de andere cursussen!

p.s. Jan Lenting ook bedankt voor je aanbod, ik ga je zeker nog contacten hierover. 😉

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

Comments are closed.