Deelnemen aan een Koishow

In deze serie neem ik u mee op reis langs de verschillende aspecten van een Koishow. Daar komt namelijk nogal wat bij kijken. Misschien wel veel meer dan de gemiddelde bezoeker zal vermoeden. In dit eerste deel geef ik u handvatten voor als u overweegt om voor een eerste keer aan een Koishow deel te nemen.

Denk zorgvuldig na over welke vissen u wilt inzetten

Een aantal hobbyisten is heel stellig in hun standpunt om niet mee te doen aan een Koishow. Ze willen de vissen niet blootstellen aan risico’s en stress. Op zich een standpunt dat ik respecteer. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat er zonder deelnemers geen show mogelijk is. In dit artikel wil ik u dan trachten wat drempels weg te nemen, door de risico’s en stress tot een minimum te beperken.

Voorbereiden van de vissen

Denk zorgvuldig na over welke vissen u wilt inzetten in de wedstrijd. Om vervuiling van de transportzak en het showvat te voorkomen voert u deze vissen in de twee weken naar aanloop van de show niet meer. Wanneer u over een quarantainefaciliteit beschikt kunt u de vissen daar twee weken van tevoren in plaatsen, zodat u de andere vissen kunt blijven doorvoeren. Dit heeft tevens als voordeel dat u de temperatuur van de quarantainefaciliteit langzaam kunt afstellen op de te verwachten temperatuur van het showvat. Controleer de gezondheid van de vissen goed, zodat ze in topconditie zijn tijdens de show en snel zullen herstellen als ze weer terugkomen.
Benchen en Jureren Ic

Materiaal

Zorg voor deugdelijk en geschikt materiaal. Een pannet en een ruime bowl of waterdichte Koisok zijn onontbeerlijk om de vissen zonder veel stress of beschadiging transportklaar te maken. Denk aan (dubbele) Transportzakken, transportdozen en elastiek voor het vervoer. Voor lange ritten naar het showterrein is een zuurstofcilinder gewenst.

Het transport

Benchen en Jureren Ib
Neem hier ruim de tijd voor, zodat het geen haastklus wordt en u de vissen gaat opjagen omdat u in tijdsnood komt. Vraag een bevriende hobbyist ter ondersteuning, met twee personen gaat het allemaal veel gemakkelijker. Vang de vissen op de juiste wijze, door ze rustig met het pannet in de bowl te dirigeren. Kantel de bowl en steek hem half onder water, zodat de vis hier met het pannet naartoe geleid kan worden en de bowl kan inzwemmen. Een andere mogelijkheid is om de vis met een waterdichte Koisok vanuit het pannet in de met vijverwater gevulde bowl te plaatsen. In beide gevallen is het belangrijk dat de vis nooit met droge kieuwen komt te staan, dit levert veel onnodige stress op. Steek twee transportzakken in elkaar en laat de vis hier vanuit de bowl inzwemmen. Geoefende hobbyisten laten de vis direct vanuit het pannet in de zak zwemmen.

Tip: Neem een extra zak water mee voor als er iets lek raakt

Doe zoveel water in de zak dat de vis met de kieuwen nét onder water staat als de zak in horizontale positie ligt. Hoe minder vis per transportdoos, hoe beter de conditie van het water zal blijven. Blaas de zakken verder op met pure zuurstof. Bij ritten korter dan twee uur kan de zak ook gevuld worden met buitenlucht via een luchtpomp. Blaas de zak niet met de mond op, want dan zit er veel minder zuurstof in de lucht. Sluit beide zakken individueel af met kwalitatief goede elastieken. Plaats de dozen dwars op de rijrichting, zodat de vis bij onverhoeds remmen niet tegen het “harde” gedeelte van de zak klapt (daar waar de elastieken zitten). Rijd rustig en probeer te anticiperen op het overige verkeer. Tip: Neem een extra zak water mee voor als er iets lek raakt.

Aankomst op de show

Benchen en Jureren IaPlaats de nog dichte zakken in het aan u toegewezen vat. Check of de temperatuur van het vat overeenstemt met uw transportwater. Laat zo nodig de vissen een uurtje drijven, zodat de temperatuurovergang zo klein mogelijk is. Wanneer u de vissen zelf mag loslaten, open dan de zak en probeer de vis zonder het transportwater het vat in te begeleiden. Dit vergt enige handigheid, roep zo nodig hulp in van een deskundige. Voer het transportwater af naar de daarvoor aangewezen plek.

Terug naar huis

Volg dezelfde routine. De organisatie zal u zo nodig van nieuwe transportzakken, elastiek en zuurstof voorzien. Wanneer u over een geschikte quarantainefaciliteit beschikt, kunt u de vissen hier bij thuiskomst laten acclimatiseren en de gezondheid checken alvorens u de vissen weer terug plaatst in de vijver. Neem hier gerust enkele weken de tijd voor. Monitor wel uw water goed, want er is waarschijnlijk minder van beschikbaar per vis dan in de vijver (het vervuilt dus sneller). Ga geen grote vissen of grote hoeveelheden vis in een 600 liter bak proppen.

Dit levert stress en mogelijk vergiftiging en beschadiging op

Dit levert stress en mogelijk vergiftiging en beschadiging op. Dan liever de quarantaineprocedure overslaan. U kunt ervan uitgaan dat de organisatie alles heeft gedaan om te voorkomen dat uw vissen besmet zijn geraakt met een pathogeen door contact met andere vissen of vermenging van water tussen de vats van verschillende deelnemers.

Tot slot nog dit

Mocht er na een show een parasitaire uitbraak plaatsvinden, beschuldig dan niet direct de organisatie. Als dit gebeurt, is dit vrijwel altijd het gevolg van stress en verminderde weerstand, waardoor de populatie parasieten (die standaard op elke vis zit) de kans heeft gekregen zich explosief te vermenigvuldigen. Bij gezonde vissen, die het jaar door onder uitstekende omstandigheden worden gehouden, zal zich dit niet zo snel voordoen.

Series NavigatieBenchen en Jureren deel II >>

Over Joop van Tol

Joop 'Ginrin' van Tol is gevierd columnist en fervent cursusbegeleider bij zijn eigen initiatief KoiToday. Hij was 11 jaar bestuurslid van de NVN en vele jaren hoofdredacteur van het lijfblad. Joop is een loyale bondgenoot in de visie tot kennisdeling.

Reacties

Comments are closed.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App