Hoeveel ammoniak kan een Koi hebben?

Een hoge concentratie aan ammoniak is giftig voor onze Koi, dat hoef je de meeste Koi hobbyisten niet meer uit te leggen. Het zorgt voor een afname in groei, uitputting van energie voorraden, een verstoring van de balans in ionen en hormonen, schade door oxidatieve stress, schade aan de kieuwen, een verhoogde gevoeligheid voor ziekten en zelfs voor sterfte.

Hoewel er binnen de aquacultuur (zoals karper kwekerijen) veel aan wordt gedaan om de ammoniak niveaus in het water zo laag mogelijk te houden, worden de karpers toch regelmatig blootgesteld aan hoge niveaus ammoniak. Omdat dit catastrofale gevolgen kan hebben, is het zaak deze gevolgen te voorkomen.

Onderzoek naar voorkomen van gevolgen van hoge niveaus ammoniak

Onderzoekers uit België, Amerika en India (1) bedachten dat het wellicht mogelijk is om de gevoeligheid van karpers voor hoge concentraties aan ammoniak te verlagen door ze eerst bloot te stellen aan lagere concentraties ammoniak. Deze lagere concentraties  moesten dan wel enige stress veroorzaken, maar geen blijvende schade. De onderzoekers wilden dus de resistentie voor ammoniak verhogen.

Om dit idee te testen werd een grote groep karpers (3-4 maanden oud) blootgesteld aan 0.27 mM  ammoniak (dit is ongeveer 4.7 mg/L) voor 3, 7 of 14 dagen (zie figuur). De pH van het water was 7.8-8.0 en de temperatuur 17 graden Celsius. Een controle groep werd niet blootgesteld aan ammoniak. Na de periode blootstelling aan 0.27 mM ammoniak werden alle groepen (ook de controle groep) blootgesteld aan 2.7 mM ammoniak (dit is ongeveer 46.0 mg/L), er werd gekeken hoe lang de karpers in deze concentratie ammoniak konden blijven leven.

Wat bleek, karpers die 3 of 7 dagen waren blootgesteld aan de lagere concentratie (0.27 mM) ammoniak bleven langer in leven in de hoge concentratie (2.7 mM) ammoniak, wanneer dit werd vergeleken met de controle groep die niet eerder was blootgesteld aan een lagere concentratie. Ze bleven ongeveer 1.3 keer langer leven. Het blootstellen van karpers voor 14 dagen aan de lagere concentratie ammoniak bleek geen positief effect te hebben.

Eerdere blootstelling aan ammoniak zorgt in karpers voor een mindere gevoeligheid voor hoge concentraties ammoniak.

De onderzoekers hebben nog een aanvullende studie gedaan om uit te zoeken waarom een blootstelling aan een lagere concentratie ammoniak leid tot een langere overleving in hogere concentraties.
Dit bleek te maken te hebben met een ‘priming’ van het mechanisme in karpers dat zorgt voor de uitscheiding van ammoniak, waardoor de ammoniak sneller het lichaam verlaat en dus minder schade kan aanrichten. ‘Priming’ betekend dat het lichaam van de karper sneller kan reageren op de hogere concentraties ammoniak.

(1) Shrivastave et al.; Pre-acclimation to low ammonia improves ammonia handling in common carp (Cyprinus carpio) when exposed subsequently to high environmental ammonia; Aquatic Toxicology; 2016; 180: 334-344.

Over Janine Doorduin

Dr. Janine Doorduin heeft zich als (neuro)bioloog in het dagelijks leven, toegelegd op het Koi Herpes Virus, maar haar interessegebied bestrijkt het hele spectrum aan pathogenen. Ook is ze Koi fotograaf, auteur, mooi, hobbyist en interviewer. Het meest bijzondere aan Koi vind ze de persoonlijke band die je ermee opbouwt.

Reacties

Comments are closed.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App