In Juni schreef Tiebo een blog over het feit dat Yoshikigoi na een erg lange aanloop nu Koi mag exporteren naar Engeland. De reden dat het lang heeft geduurd voordat er toestemming was, had te maken met het moeten hebben van een vrijstelling voor Spring Viraemia of Carp (SVC). Een geheel nieuw terrein voor Europa. Maar wat is SVC en waarom is het noodzakelijk dat er zekerheid is dat, naast KHV, de Koi farm ook vrij is van SVC?

Vergunning zijn noodzakelijk; deze tekst is te vinen op de website van de regering van het Verenigd Koninkrijk

Een vergunning is noodzakelijk; aldus deze tekst op de website van de regering van het Verenigd Koninkrijk

SVC wordt veroorzaakt door infectie met het Spring Viraemia of Carp virus (SVCV), dat behoord tot de Rhabdoviradae virus familie. Het virus is voor het eerst waargenomen in Joegoslavië, in 1971, maar is nu al gevonden in veel Europese landen, waaronder Engeland, Denemarken, Duitsland, Nederland en Spanje. Het virus infecteert niet alleen Koi, maar eigenlijk alle karperachtigen. SVCS ziet er uit als een hele kleine kogel, van ongeveer 150 nanometer lang. Om een idee te geven, dat is zo’n 100 keer kleiner dan de parasiet costia.

Zo ziet SVCV er uit, als een kleine kogel

Zo ziet SVCV er uit, als een kleine kogel

Het virus is erg besmettelijk en dodelijk, vooral voor jonge vissen. De sterfte kan oplopen tot 70% en vooral in de voedingsindustrie (karper voor consumptie) kan dit leiden tot grote economische verliezen. Onder andere om die reden geldt voor SVC al een aantal jaren een meldingsplicht (binnen 48 uur na vaststelling), bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE, Office International des Epizooties). In Japan moeten Koi kwekers ook aantoonbaar KHV en SVC vrij zijn, en daar is regelmatige controle op.

Sterfte door SVC kan onder jonge vissen oplopen tot wel 70%

Over het algemeen zijn vooral jonge vissen, tot 1 jaar oud, gevoelig voor de ziekte. Hoewel karpers van alle leeftijden ziek kunnen worden. Over het algemeen besmetten de vissen elkaar (‘horizontale’ besmetting), hoewel het niet kan worden uitgesloten dat de overdracht van het virus ook via eitjes gebeurd (‘verticale’ besmetting). Ook zijn er aanwijzingen dat grotere parasieten, zoals karperluizen en ankerwormen, het virus kunnen overdragen.

SVC breekt vooral uit in het voorjaar (vandaar de naam, spring is het Engels woord voor lente), wanneer de watertemperatuur tussen de 11 en 17 graden Celsius is. Ziekte uitbraken worden vrijwel niet gezien onder de 10 graden, en sterfte neemt af wanneer de temperatuur boven de 22 graden Celsius uit komt. Secundaire infecties, door bijvoorbeeld parasieten of bacteriën, kunnen een rol bij de mate van sterfte. Het uitbreken van SVC in het voorjaar wordt vooral gezien in landen met een koude winter en er zijn aanwijzingen dat een slechte conditie van overwinterde vissen mede oorzaak is in het geval van ziekte.

Jonge karpers die zijn overleden aan SVC (foto: Andy Goodwin, UAPB Aquaculture/Fisheries Center

Jonge karpers die zijn overleden aan SVC
(foto: Andy Goodwin, UAPB Aquaculture/Fisheries Center)

Wanneer de ziekte uitbreekt valt dit vooral op door de grote toename in sterfte onder karpers. Het nadeel is dat de symptomen vaak niet-specifiek zijn voor SVC. Dat wil zeggen dat de symptomen ook zouden kunnen wijzen op andere aandoeningen. Voorbeelden van mogelijke symptomen zijn: uitpuilende ogen, opgezette buik, donkere kleur van het lichaam, bleke kieuwen, bloedingen in de huid en kieuwen, en een uitstekende anus. Jonge vissen kunnen lusteloos zijn en last hebben van evenwichtsproblemen. De aangetaste organen zijn vooral de kieuwen, lever, nieren en milt. Het kan echter ook gebeuren dat de vissen plotseling sterven zonder dat er ooit enige symptomen zijn waargenomen.

Bloedingen, opgezette buik en uitpuilende ogen bij een karpers besmet met SVCV

Bloedingen, opgezette buik en uitpuilende ogen bij een karpers besmet met SVCV

Op het moment dat er een vermoeden is dat vissen besmet zijn met SVCV, doordat er een snelle en massale sterfte optreedt, zijn er verschillende testen mogelijk die aantonen of er inderdaad sprake is van SVC. In het geval van een positieve test voor SVCV zal er melding moeten worden gemaakt en moet er geruimd worden. Om uitbraken te voorkomen is het belangrijk juiste hygiënische maatregelen te nemen, zoals regelmatig desinfecteren van de vijvers, ontsmetten van materiaal bij uitwisseling tussen vijvers, desinfecteren van eitjes en minimaliseren van stress.

Er wordt hard gewerkt aan een vaccin voor SVCV

Vissen die SVC overleven kunnen afweerstoffen tegen het virus ontwikkelen, waardoor ze niet ziek worden bij een nieuwe uitbraak. Dat dit kan betekend dat het mogelijk is vissen te vaccineren. Er wordt hard gewerkt aan mogelijk vaccins, maar daarvoor moet er wel meer bekend worden wat het mechanisme is achter de ziekte SVC, in andere woorden, hoe het virus de karpers zo ziek maakt.

Over Janine Doorduin

Dr. Janine Doorduin heeft zich als (neuro)bioloog in het dagelijks leven, toegelegd op het Koi Herpes Virus, maar haar interessegebied bestrijkt het hele spectrum aan pathogenen. Ook is ze Koi fotograaf, auteur, mooi, hobbyist en interviewer. Het meest bijzondere aan Koi vind ze de persoonlijke band die je ermee opbouwt.

Comments are closed.