Rolls Royce symbool op de motorkap van een Renault

Gisteren in de rechtbank te Almelo speelde een geschil tussen twee Koi handelaren. Rodney Föhlinger kocht halverwege vorig jaar zo’n 50 Koi aan bij Koidealer Jeroen Brugman uit Losser, aldus Tubantia, de regionale krant. De Koi zouden afkomstig moeten zijn van de Dainichi Koi Farm uit Japan. Regelmatige lezers weten dat deze kweker bekend staat om hun hoge kwaliteit Koi en evenzeer dat hier een prijskaartje mee gemoeid is. Rodney betaalde 16.335 euro, exclusief btw voor al deze vissen.

“In totaal schoot het document volgens de deskundige op 7 punten tekort. Het is diep triest dat er zo gehandeld wordt”

Wat is er aan de hand?
Volgens Föhlinger, die met deze vissen een eigen Koi zaak hoopte te beginnen, heeft hij de aankoop van deze vissen gedaan onder de belofte dat deze zouden worden geleverd met een certificaat van de kweker; Dainichi dus. Toen deze uiteindelijk werden geleverd, bleek – met tussenkomst van een werknemer van Dainichi; Kobari-san geheten, alsook Koi dealer Stefan Koster van Arts&Ants, die als getuige optrad in de rechtbank – dat de certificaten niet echt en dus vals zijn. Deze ontdekte onder andere het ontbreken van een officiele stempel en zag dat de bloedlijn onmogelijk een juiste was, daar hij weet dat het moederdier al twee jaren niet meer in leven is, terwijl de Koi waarvoor het certificaat is afgegeven slechts 1 jaar oud zijn?! In totaal schoot het document volgens de deskundige op 7 punten tekort. “Het is diep triest dat er zo gehandeld wordt”, aldus Stefan Koster tegenover RTV Oost. Volgens Föhlinger zijn de Koi als gevolg hiervan minder waard en niet datgene dat hij gekocht heeft volgens de overeenkomst.

Dealercertificaat?
Rechter Hangelbroek ziet de ernst op dit moment nog niet zozeer en vind dat de rechtsgang te snel is gemaakt. De edelachtbare, die moeite had om de schade te herkennen die Föhlinger heeft opgelopen, gaf hen dan ook drie weken de tijd om alsnog tot een onderlinge oplossing te komen. Volgens de rechter zijn de vissen gegroeid en dus in waarde toegenomen, aldus Tubantia. Brugman was niet aanwezig tijdens de zitting. Hij is op Koi hunt in Japan momenteel, zo getuige ook zijn online reisverslag. Het verweer in zijn naam luidt dat er een tweetal soorten certificaten zijn; die van de kweker en die van de importeur of detailhandelaar, zo schrijft Tubantia. “Aan de hand van de prijs had de koper kunnen weten dat het niet om een echt kwekers certificaat zou gaan”, zo luidt de mening van het verweer.

 ‘Dealer’ certificaten zijn wij nog nooit tegen gekomen

Rolls Royce
Behalve dat het er natuurlijk om gaat dat je krijgt wat je overeenkomt, geldt ook zeker dat foutieve gegevens op een valse of vervalste certificaat zeer gevoelig liggen voor mensen die zich er voor interesseren; iets dat de rechter zich minder snel zal realiseren. Alhoewel de rol van certificaten wellicht niet geheel begrepen wordt, bestaat de gedachte dat Koi met certificaat van betere kwaliteit zijn; dusdanig dat de kweker zich ermee durft te laten identificeren in ieder geval. Dit was ook de insteek; “Goede kwaliteit vissen met certificaat”, zo stelt Jöhlinger. De media vergelijkt de kwestie met een automerk; alsof er een Rolls Royce werd aangekocht die dat niet blijkt te zijn.

Rolls-Royce-

Overwegingen
Mocht het toch nog tot een verder inhoudelijke procedure komen, zoals wel verwacht wordt door Föhlinger dan zullen meerdere afwegingen moeten worden genomen door de rechter. Zijn de vissen wel daadwerkelijk afkomstig van Dainichi? Is het document willens en wetens valselijk opgemaakt of is er gewoon sprake van een hoog gehalte aan naïviteit bij beide partijen? Zonder er een oordeel over te vellen, kunnen we wel stellen dat alhoewel er een zeker risico en (imago)schade is ontstaan door onjuiste informatie te verstrekken, niet kan worden ingeschat hoe groot deze daadwerkelijk is. Dat wordt vooral bepaald door de staat van de vissen, die heeft de vermeend gedupeerde uit Enschede wel op zicht afgenomen. Voorts geldt dat de naam van een kweker nooit een garantie is dat de Koi ook van goede kwaliteit is. De naam van een bloedlijn (stamboom) zegt wel degelijk iets over het mogelijk te verwachten verloop van de ontwikkeling van bepaalde kenmerken, doch ook dit is niet altijd garantie voor kwaliteit zoals wel vaak wordt gedacht. Het bewijst dat de Koi een product is van betreffende Koi farm alsook de leeftijd en stamboom. Dealer-certificaten echter, zoals gesteld door het verweer, zijn we nog nooit tegen gekomen.

De hele situatie is vooral ook schadelijk voor het imago van de hobby en het vertrouwen van hobbyisten. Het is de eerste keer dat er een rechtszaak plaats heeft over vals opgemaakte echtheidscertificaten van Koi. Rodney Föhlinger eist behoudens het aankoopbedrag ook een schade vergoeding voor de kosten die hij nu moet maken om de vissen te verzorgen. Wordt vervolgd…

bron: www.tubantia.nl/ RTV Oost

foto Rolls Royce: www.autoblog.nl

Over De Redactie

De Redactie is de smeltkroes van schrijvers en auteurs binnen Team KoiQuestion. Zij plaatst goedgekeurde berichtgeving vanuit algemeen perspectief of van een externe bron. Vragen of tips voor de redactie? e-mail naar redactie@koiquestion.com

Bezoek mijn website

Reacties

Comments are closed.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App