Dankbaar, toegewijd, betrokken, verantwoordelijk en steeds weer in een deuk

2015 was wellicht het allerbelangrijkste jaar voor KoiQuestion. Vooral achter de schermen hebben we een sterke fundering gelegd voor de toekomst. We hopen dat jullie dit ook zo hebben ervaren als lezer, maar de echte groei gebeurde achter de schermen. Je kunt wel zeggen dat KoiQuestion in 2015 nog meer doorgebroken is. Nooit eerder mochten we de steun genieten van zoveel dealers en sponsoren die wij dan ook hartelijk bedanken hiervoor. We hebben dan ook sterk ingezet op de onderlinge communicatie om onze dienstverlening ten behoeve van de hobbyist nog leuker en beter te maken. We zijn van plan deze lijn sterk door te zetten de komende jaren en er staat ook op korte termijn al veel te gebeuren.

Bas verdiend hiervoor een diepe buiging

Wij brachten een heuse DVD uit. Al het materiaal dat wij exclusief hebben kunnen schieten achter de schermen bij Dainichi leidde tot een prachtige en vooral ook educatieve DVD die ingaat op het proces van kweek tot oogst. Deze DVD is in onze ogen een must voor iedere Koi hobbyist die de Koi hobby echt wil begrijpen. Wie de DVD nog niet zag, kan zijn winterdagen er nog mee slijten. Op deze pagina zie je de verkooppunten.

Je hebt ons kunnen ontmoeten op nagenoeg iedere Koi Show in Nederland, Belgie en Duitsland, maar waren ook in Japan voor de All Japan. Zelfs toen er twee Koi Shows waren in een enkel weekend wisten we verslag te brengen vanuit Berlijn, terwijl we met stand de Euregio Koi Show bestierden. Nog nooit eerder ontvingen wij zo superveel positieve reacties en dat doet ons echt heel erg goed. Er was weer een stormloop op onze bandjes en stickers. Op de Holland Koi Show waren we grotendeels verantwoordelijk voor het zogeheten Doeplein. Deze tweede editie van deze interactieve binnenkomst op de grootste Koi Show ter wereld was met veel leerzame stations, een prachtige aangelegde tuin, vele lezingen en kunstzinnige uitingen een absoluut geslaagd concept volgens de bezoeker en dus ook voor ons. En het mag best eens vermeld worden hoeveel onmetelijke uren hierin zijn gaan zitten voor met name Bas, die in samenwerking met Ruud Besems, dit hele concept tot in de puntjes heeft uitgewerkt, gepland en opgebouwd. Daarbij heeft hij ook nog een werkelijk oogverblindend panorama-beeld verzorgd van de Japanse tuin in Clingendael. Vijf bezoeken waren er nodig om de juiste belichting compleet te maken. Het leverde een fantastisch doek op van 36 meter dat als sfeermaker in het doellijn gold. Een diepe buiging verdiend hij.

Bas was ook samen met Patrick gedoken in de wereld van Omgekeerde Osmose. Zij bezochten zelfs Mike Snaden in Engeland en het heeft er uiteindelijk toe geleid dat Patrick op het doeplein een heuse opstelling voor Omgekeerde Osmose kon presenteren en geïnteresseerden aan de hand van schema’s en uitleg uit de doeken kon doen over dit fenomeen en diens voor- en nadelen. Kitty verblijdt ons zo nu en dan met artikelen, maar onderschat ook haar kracht en invloed in het team niet. Met haar ervaring binnen een organisatie als de KLM weet zij het team soms kritisch met de neus op de feiten te drukken wanneer het moet, maar draagt ook altijd oplossingen aan. Ze verliest nooit het totaaloverzicht en heeft hoogstpersoonlijk het distributie centrum op zich genomen voor de verzending van DVD’s, t-shirts en andere zaken. Omdat ze ooit nog eens een kledingzaak heeft gehad, zorgt zij ook altijd dat onze stand er weer representatief uit ziet.

soms moeten hij de redactieleden flink achter de kont aan zitten

Met een groeiend team groeit ook de werklast van onze hoofdredacteur. Want laten we ons vooral niet verheerlijken; soms moeten de redactieleden best eens achter de kont aan worden gezeten. Engel is streng doch rechtvaardig en heeft de trein telkens op het spoor weten te houden waardoor jij als lezer het nooit zonder goede content hoefde te stellen. Ik zal zijn rede over de fundering van een huis niet snel vergeten, maar vooral zijn olijke verhalen zijn een opsteker in ieder gezelschap die voor iedereen onvergetelijk zijn. Als nestor doet hij niet onder voor al die ‘jochies’ in het team.

Begin dit jaar zagen wij Orlando toetreden als teamgenoot en dat ging niet onopgemerkt. Dat heeft hij vooral aan zichzelf te danken want wanneer Orlando zich ergens op toelegt, dan laat hij er ook geen gras over groeien. Zo heeft hij zichzelf in korte tijd bekwaamt in de wedstrijdfotografie van Koi. Dit leverde hem een heuse coverfoto op voor het magazine KOI van de NVN. Hij behaalde met zijn Ginrin Showa, die zelfs in de stemronde voor de Grand Champion zat, een toffe Friendship Award op de mini Holland Koi Show en was op tijdens de volwassen editie van deze show goed voor het innovatieve PLC systeem. Orlando had zelf een heuse demo opstelling gemaakt en met de hulp van welwillende sponsoren kon hij menigeen voorgaan in het automatisch en op afstand besturen van je vijver en apparatuur. Een trend die de komende jaren nog door zal werken in de hobby vermoeden wij. Zijn ervaringen in Japan dit najaar hebben jullie allemaal kunnen lezen. Het afgelopen jaar heeft de hobby voor hem in een heel ander daglicht gezet.

Er werd ruim 257 dagen aansluitend naar onze video’s gekeken!

Janine en Remy kochten een huis het afgelopen jaar of beter gezegd een boerderij waarvan zij een immens mooie woning maken. Dat vergt nog steeds het uiterste van hen, maar toch zijn ook zij steeds paraat geweest voor de fotografie en video’s op met name de Koi Shows. Janine heeft Orlando en Bas ‘opgeleid’ als fotograaf op de shows en blijft zelf hofleverancier op het gebied van de gevinde pixelportretten. Remy is schuldig aan al die prachtige videos en de montage ervan. Hij schrijft dan wel geen artikelen, maar geloof me dat dit minstens even tijdrovend is. Dat gaat dan ook niet onopgemerkt. Onze Youtube channel is dan ook razend populair met 930 subscribers. Binnenkort nemen we de echte kijkcijfers nog eens met je door, maar ik wil alvast verklappen dat deze substantieel zijn toegenomen en er in totaal ruim 257 dagen aansluitend naar de videos op ons kanaal werd gekeken!

We moesten ook iemand laten gaan als actief dienend teamlid. Lennard, die het jaar er voor nog toetrad, heeft zich meer dan gewenst moeten laten overmeesteren door de MS waarmee hij kampt. Dit tot ons aller spijt, maar Lennard moet kiezen voor zijn gezondheid en gezin! We hopen dat hij als vriend van KoiQuestion nog wel lang betrokken zal blijven en dat we zo nu en dan nog eens iets van hem mogen vernemen. Bijzonder dankbaar zijn we voor de opslag van onze stand bij zijn schoonvader Johan en persoonlijk wil ik Lennard ook langs deze weg nog eens bedanken voor zijn nachtelijke hulp toen ik plots voor aanvang van de Koi Show met pannen en een verbrande onderarm kwam te staan een dag voor de opbouw van de Holland Koi Show. Zijn – en deze woorden kies ik zorgvuldig – onvermoeibare hulp in tijd van nood, was inspirerend. Zonder zijn hulp was onze stand en het doeplein op de Holland Koi Show in duigen gevallen.

Engel kromhout van der meer in de stand van KoiQuestion

Zelf zou ik niet kunnen functioneren zonder de steun van mijn ega Marion in het team. Mijn zonen en dochter worden weliswaar ouder en ik neem ze overal mee naartoe, maar achter de schermen moeten er veel gaten dicht gelopen worden. Ik zou er niet de tijd in kunnen steken die nodig is zonder haar terwijl ze zelf ook graag meer actief deel zou nemen aan de shows. Soms moet ze mij afremmen en soms op prioriteiten wijzen. Ik ga vervolgens gewoon met de eer strijken ;-). Ze verzorgt een groot deel van de logistiek voor KoiQuestion (en wat was het een passen en meten het afgelopen jaar) en fungeert als headline hunter op het web. Verreweg de meeste actuele nieuwsberichten werden door haar gescout. Haar sarcastische invloeden en aaibaarheid mogen niet onbenoemd blijven.

we tikten net niet de magische grens van 100.000 views op 1 enkele dag aan!

De echte journalistieke vuurdoop kregen wij als redactie onlangs, toen de waarnemingen van Orlando op een vakantiepark in Zeeland leiden tot het meest populaire bericht ooit op onze website. Op 20 december jongstleden tikten we net niet de absoluut magische grens van 100.000 views op 1 enkele dag aan! De aandacht was overweldigend voor niet alleen Orlando, maar we wisten ondanks het tumult en opspelende belangen van andere organisaties onze rug te rechten en het hoofd boven water te houden terwijl onder druk van de landelijke pers.

Het is de kroon op onze inzet en een toonbeeld van hoe wij als journalistiek team zijn gegroeid in de afgelopen jaren. We kennen elkaar beter en zijn vooral ook een vriendenteam. Laten we niet vergeten dat een ieder van ons er een reguliere baan (of twee) naast heeft en dat er soms ook persoonlijke perikelen zijn. Het is fijn of zelfs buitengewoon tof om te zien hoe we dan voor elkaar klaar staan, elkanders taken waarnemen en denken in oplossingen. We maken fouten, maar nemen ook onze verantwoordelijkheid deze toe te geven en te herstellen, hulp in te roepen waar nodig en schromen ook niet om successen te vieren gelukkig. We spreken elkaar aan wanneer we even te ver wegdromen (schuldig) of stimuleren elkaar wanneer we ergens tegenaan hikken. Dat moet je dan ook maar weer van elkaar kunnen verdragen, maar we weten waar we voor staan en waar we het voor doen. De hobbyist! We werken met elkaar en voor elkaar. Laten we er duidelijk over zijn dat we geweldige ambities, plannen en ideeën hebben en we staan te popelen om hiermee aan de slag te gaan, maar dat kan alleen maar met die sterke fundering van het menselijk kapitaal; vriendschap die er echt toe doet.

Bedankt voor je betrokkenheid, toewijding en vriendschap

Ik bedank ook langs deze weg nogmaals de teamleden van KoiQuestion voor hun toewijding, betrokkenheid, tomeloze humor en vriendschap en ook de sponsoren, en zeer zeker jou als lezer, onze partners en onze externe auteurs uit vele disciplines. Een speciale vermelding voor Anthony Muller die ons ondersteunde op het gebied van video en Marcin Kowalski die achter de schermen steeds weer klaar stond als web-beheerder van KoiQuestion. We wensen iedereen die ons en de hobby een warm hart toedraagt een geweldig uiteinde en een spetterend 2016. Ik sluit af met de relativerende woorden die ik ook steevast sprak toen ik Marion verliet voor mijn tours naar Afghanistan; ‘Tot straks!’

N.B. van de hoofdredacteur.
Toch een kleine correctie van jouw hoofdredacteur, zoals gewoonlijk schrijf jij jezelf weer naar de achtergrond, en omdat ik het laatste woord heb in een artikel wil ik het volgende nog even kwijt:
Jij als geen ander weet ons te motiveren, wanneer er iemand “even” in een redactionele dip zit en nog geen idee heeft waar hij over kan schrijven dan ben jij er om ons te motiveren. Ook jouw niet aflatende inzet van nieuwe ideeën en brainstormen hebben KoiQuestion gebracht wat het ons als team maar zeker ook onze lezers heeft gebracht. ik bedoel dus de leuke prijsvragen, het idee van een “doeplein” de door jou beschilderde T-shirts, eigenlijk kan ik daar wel een blog aan besteden. Ook ons zelf dingen laten doen en ook te leren van de fouten die wij maken EN er altijd zijn wanneer het nodig is zowel als vriend en als motivator.
                                                            Bedankt Tiebo!

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

Comments are closed.