Onze redactie heeft met verbijstering kennis genomen van de gang van zaken rondom het eerder gepubliceerde bericht: “Vluchtelingen eten kapitale Chagoi op uit siervijver vakantiepark“. Nog meer zijn wij verbaasd over de moeite die genomen wordt om het verhaal te ontkennen. Wij willen en zullen niet speculeren over de beweegredenen van deze organisaties en stellen nadrukkelijk dat onze bron een ooggetuige en tevens redactielid van KoiQuestion is die ter plaatse is geweest. We staan nog steeds achter de feiten zoals waargenomen en zonder in te gaan op iedere ontkenning, vind je hieronder uiteengezet de feiten:

Betreffend redactielid werd als kennis van de beheerders van het restaurant van het park en tevens eigenaren van de vijver en diens bewoners overstuur opgebeld. De inwoners van het park, zijnde enkel vluchtelingen, zouden voortdurend bij de vijver zitten en er ontbraken op dat moment al vissen, zo werd aan de telefoon gesteld.

Nadat het redactielid ter plaatse was gegaan, constateerde deze dat er twee vissen ontbraken, waaronder een Chagoi van 93 centimeter en een kleiner exemplaar, maar allebei te groot om door een reiger te zijn gepikt.

De Chagoi in kwestie was handtam en komt dus gewoon naar je toe. Er lag echter ook een speciaal schepnet voor Koi bij deze vijver.

Het park huist enkel vluchtelingen op dit moment. Er is bewaking aanwezig en er kan niemand zonder toestemming het park betreden.

Hij werd er door een inwoner van het vakantiepark, waarschijnlijk van Syrische afkomst, gewezen op een vuilniszak. Toen ons lid hierin keek zag hij expliciet het hoofd van de grote Chagoi, afgesneden van het lichaam in de vuilniszak liggen. Het lichaam van de betreffende Koi lag niet in de vuilniszak of elders in de nabijheid.

Het is een hieruit af te leiden feit dat er op deze plek een misdaad is begaan, namelijk het zich onrechtmatig toe-eigenen van een (huis)dier, die voor diens eigenaren zeer speciaal was, alsook het doden cq vernielen van dit dier.

Gezien deze feiten en omstandigheden hebben wij niet anders kunnen concluderen dan dat het lichaam van de Koi zou zijn opgegeten. Het is zelfs naïef te denken dat dit niet het geval zou zijn. Waarom is het hoofd van de Koi anders afgesneden en waar is het lichaam gebleven?

Wij begrijpen dat het in andere landen en/of culturen gebruikelijk is om karper te eten en van alle Koi lijkt de Chagoi nog het meest op de reguliere karper. Een dergelijke vis en vriend uit een strakke siervijver – met ingebouwd raam – halen, zonder toestemming om vervolgens het hoofd van het lichaam te scheiden, vinden we echter simpelweg onbeschoft en misdadig.

Er is niet feitelijk gezien door de ooggetuige dat de Koi werd gebakken of opgegeten en dat is ook niet eerder beweerd, behalve dat uit de genoemde feiten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid blijkt dat de Koi is gebakken en opgegeten. Er is geen barbecue waargenomen. De bewoners van het park beschikken over chalets met een gasaansluiting.

KoiQuestion is een uiterst betrouwbaar orgaan binnen de Koi community en dat is ook de doelgroep waarvoor wij schrijven. Onze goede reputatie is gestoeld op integriteit en respect. Zo hebben wij ook in dit geval toestemming gevraagd aan de eigenaren van de Koi over dit voorval te schrijven en hebben wij persoonlijke informatie op verzoek weg gelaten.

We voeren een community aan dat is gebasseerd op een hobby, het houden van Koi en alles dat hier mee te maken heeft. Wij zijn expliciet geen populistisch kanaal en veel meer een pro-Koi organisatie van kennis en inspiratie, maar ontwijken dergelijke berichtgeving natuurlijk niet. Ook dat is werkelijkheid. We vinden het leuk wanneer een artikel de aandacht krijgt, maar hebben hierin geen commercieel belang.

Het is ons altijd te doen om de Koi en niet om andere politieke onderwerpen die het aan de zijlijn raakt zoals in dit nieuwsbericht. We betreuren het dan ook dat ons bericht in het publieke domein is aangewend jegens vluchtelingen in het algemeen. KoiQuestion staat neutraal in de discussie rondom deze en andere politieke onderwerpen. We achten het namelijk het meest aannemelijk dat slechts enkelen zich hebben verlaagd tot deze afschuwelijke misdaad en houden niet de hele groep verantwoordelijk.

Het houden van Koi is de een uiterst rustgevende hobby en de band die je met deze prachtige dieren kunt aangaan is betoverend. Hun ontwikkeling is intrigerend en de hobby verbroederd mensen van alle continenten. Het is een immens verdriet, voor eigenaren vergelijkbaar met een hond of kat, deze te verliezen op een dergelijke manier.

We zijn blij dat ons redactielid en ooggetuige de resterende 18 vissen in veiligheid heeft kunnen brengen.

We zijn als niche community geschrokken van de immense aandacht, maar staan onverminderd achter het geschreven artikel. We zijn niet verantwoordelijk voor de reacties van anderen en de interpretaties die zij hieraan geven en weergeven. We vermelden dat we iedereen die ons vandaag heeft gebeld te woord hebben gestaan en diens vragen hebben beantwoord voor zover binnen onze mogendheid.

We vermelden verder dat wij niet zijn benaderd door het COA of de beheerder van het park om ons aan te horen en we betreuren de moeite en klaarblijkelijke belangen die leven om het hoofd te wenden van de waarheid en onze geloofwaardigheid aan de kaak te stellen. Voor al het overige verwijzen we naar onze disclaimer.

Afsluitend stellen wij dat dit het laatste statement is die wij inhoudelijk zullen doen over deze kwestie. We staan achter het geschreven artikel en het feit dat Vluchtelingen de kapitale Chagoi hebben opgegeten, zoals ons eerder artikel kopt.

Over De Redactie

De Redactie is de smeltkroes van schrijvers en auteurs binnen Team KoiQuestion. Zij plaatst goedgekeurde berichtgeving vanuit algemeen perspectief of van een externe bron. Vragen of tips voor de redactie? e-mail naar redactie@koiquestion.com

Bezoek mijn website