Nu is dit allemaal erg theoretisch, hoog tijd dus om een beroep te doen op je boeren verstand. Aan de vijverwand gehechte micro-organismen, zweefalgen en draadalgen nemen immers ook ammonium op, waardoor de theoretisch bepaalde ‘turn over rate’ in de praktijk wat lager zal uitvallen. Extra ammonium stikstof afkomstig van bladafval wordt in m`n rekenmodel niet meegenomen.

Ook de verwijdering van zweefvuil door middel van filterspoelingen en de daarmee gepaarde verwijdering van organisch gebonden stikstof wordt ook nog niet meegenomen in mijn huidige rekenmodel. Indien het filter vaker wordt gespoeld, zal minder ammonium stikstof uit organisch materiaal worden vrijgemaakt dat dient te worden verwerkt door het filter. Met een paar modelberekeningen kun je dus een leuk inzicht verschaffen in de dimensionering van een vijversysteem, maar het blijft slechts een domme vereenvoudiging van de werkelijkheid, dat slechts als leidraad voor het bepalen van in dit geval de ‘turn over rate’ kan fungeren.

“De natuur laat zich niet in een model bevatten, maar een model kan ons wel inzicht verschaffen over hoe we systemen dienen te dimensioneren”

In feite wil je dus eigenlijk dat je benodigde ‘turn over rate’ via de hydraulisch bepaalde manier zo dicht mogelijk bij de berekende waarde komt te liggen op basis van de visbezetting en de voedergift. Op deze manier behoudt je de gewenste waterkwaliteit en de gewenste flow door je drainleiding zonder dat de drukval over je drainleiding te hoog wordt. Wordt de drukval te hoog, dan bestaat er kans dat je een gravity geïnstalleerde zeef of meerkamerfilter droogtrekt. Zit jouw ‘turn over rate’ op basis van de berekende vuilvracht stukken hoger dan de waarde berekend op basis van het aantal bodemdrains, dan zou ik dus bij deze hoogbelaste systemen adviseren een extra drain te installeren, zodat je toch op een hogere ‘turn over rate’ kunt draaien zonder teveel drukval over je drainbuis te genereren. In ons rekenvoorbeeld kom ik hydraulisch op een turn over rate van een uur en 15 minuten. Berekend op vuilvracht kom ik uit op 1 uur en 40 minuten. In dit geval zou ik de ‘turn over rate’ op 1 uur en 15 minuten houden om de drainbuizen mooi schoon te houden en nog wat veiligheid in het ontwerp te houden.

Natuurlijke processen zoals de uitscheiding en de omzetting van afvalproducten laten zich nooit volledig in een model bevatten. Biologische processen in een vijver zijn aan zoveel variabelen onderhevig, dat het zeer lastig is een reële weergave van de werkelijkheid te kunnen maken. Zo zijn in het verleden pogingen gedaan om hele ecosystemen te modelleren, om daarmee inzicht te vergaren over aan ‘welke knoppen’ gedraaid dient te worden om gewenste resultaten te bereiken.

De natuur laat zich niet in een model bevatten, maar een model kan ons wel inzicht verschaffen over hoe we systemen dienen te dimensioneren.

 

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

Reacties

Comments are closed.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App