Nishikigoi Vereniging NederlandEén september jongstleden vond de NVN-cursus “ Basiscursus Visziekten Theorie “ plaats in Echteld. Eerder dit jaar heb ik de cursus “watermanagement” gevolgd en omdat ik die cursus zo interessant vond, schreef ik mij onmiddellijk in om ook aan deze cursus mee te doen. Dat deze cursus populair is bleek wel uit het aantal belangstellenden; 25 cursisten in totaal dat is toch niet niks. Zeker als je de temperatuur in ogenschouw neemt want die evenaarde de waarde van de HKS behoorlijk.

Joop van Tol was de bevlogen cursusleider. Hij zette de boel op scherp met een gedurfde uitspraak:

Er is geen enkele reden om vis in de vijver met medicijnen te behandelen.

In zijn inleiding legde Joop vervolgens de stikstofkringloop uit. De basis van gezond vijveren ligt immers bij de waterhuishouding. Voor de meesten was dit een herhaling, voor sommigen was het echter een openbaring.

 stikstof kringloop

Tijdens het vervolg van de cursus werd van alles besproken/uitgelegd over hoe je onze prachtige Koi kunt behoeden tegen ziekten. Zo is er uitleg gegeven over de; Wormen, Kreeftachtigen, Protozoa, Bacteriën, Schimmels en Virussen. Er gaat gewoon een nieuwe wereld open wanneer Joop uitlegt hoe je ziekte kunt voorkomen en, als dat niet gelukt is, hoe je de vis zou kunnen behandelen. Dat zelfde geldt overigens ook wanneer een vis beschadigd is geraakt door iets scherps in de vijver, of een aanval van een reiger. En hier kom ik terug op de uitspraak van Joop: “Er is geen enkele reden om vis in de vijver met medicijnen te behandelen.”

Joop aan het werk

Joop aan het werk

Zieke of gewonde Koi behandel je het liefst in een behandelbak. Zo voorkom je een groot gebruik aan medicijnen, want waarom zou je alle vissen behandelen als er maar een ziek is of een beschadiging heeft. Het risico om de vis in de vijver te behandelen brengt met zich mee dat al jouw zuinig gespaarde nitrificerende bacteriën in één klap uitgemoord worden. En volgens Joop, maar ook alle aanwezigen is dat niet de bedoeling. Je verstoort daar namelijk direct de stikstof kringloop mee waardoor de vissen weer aan andere gevaren blootgesteld worden. Dus, er uit met die Koi, behandelen in een behandelbak met zuurstofschotel en een netje over de bovenkant. Wanneer je geen behandelbak hebt, hoeft dat geen onoverkomelijk probleem te zijn. Investeer enkele tientjes en je hebt een opvouwbare bowl! Veelal kun je deze ook lenen bij jouw vaste Koidealer.

Een behandelbak is géén quarantainebak!

Ook het gevreesde Koi Herpes Virus was onderdeel van de cursus. Niet zozeer het behandelen ervan maar meer het zo goed mogelijk voorkomen van een uitbraak in je vijver. Momenteel kun je immers met de bestaande KHV testen alleen maar vlak voor, tijdens of vlak na de uitbraak zien of de vis drager is. Daarom is het advies van Joop om altijd je nieuw aangekochte koi eerst ongeveer drie maanden in quarantaine te zetten, waarbij je een vis uit de vijver bijplaatst. Laat de temperatuur langzaam oplopen naar 24 graden en probeer daarna de nieuw aangekochte vis te stressen, door bijvoorbeeld de vis in een niet waterdichte koisok 30 seconden boven water te houden. Hierdoor krijgt de vis gegarandeerd stress, en is de kans aanwezig dat KHV zich gaat openbaren als de koi drager is. Als zich de komende weken geen symptomen ontwikkelen van KHV, dan verklein je dus de kans om je vijverpopulatie met KHV te besmetten aanzienlijk. De kans is dan namelijk groot dat de nieuwe vis geen drager is. Uiteraard zijn er mensen die het op een andere manier doen. Maar deze van Joop is er ook één.

Zorg ervoor dat, voordat je de vissen in de vijver zet, eerst dat de temperatuur van de quarantainebak gelijk is aan die van de vijver, door deze langzaam te laten zakken naar de vijvertemperatuur. Een factor die naast de temperatuur vaak vergeten wordt is het controleren van het pH verschil tussen quarantainebak en vijver. Mengen van vijverwater met het water in de bak kan zorgen voor een geleidelijke overgang van de zuurgraad en zo zorgen voor minder stress.

Er werd ook nog de nodige aandacht besteed aan het gebruik van de microscoop. Welke vergroting gebruik je? Wat is een kruistafel? Hoe stel je de belichting in? Allerlei nuttige tips die het zoeken naar parasieten in het vervolg zullen vergemakkelijken.

Allen gecertificeerd

Allen gecertificeerd

In groepjes werden vervolgens een aantal vragen opgelost om de opgedane kennis te testen en daarmee te toetsen of de door Joop gegeven uitleg was blijven hangen. Aangezien alle cursisten met een certificaat naar huis ging zat dat wel goed.  Voor diegene die na het lezen van dit artikel denken, hé die cursus lijkt mij ook wel wat, klik dan even op de link en vergroot jouw kennis.

Over Janine Doorduin

Dr. Janine Doorduin heeft zich als (neuro)bioloog in het dagelijks leven, toegelegd op het Koi Herpes Virus, maar haar interessegebied bestrijkt het hele spectrum aan pathogenen. Ook is ze Koi fotograaf, auteur, mooi, hobbyist en interviewer. Het meest bijzondere aan Koi vind ze de persoonlijke band die je ermee opbouwt.

1 reactie

  1. Ik was erbij, en het was inderdaad de moeite waard om vanuit België naar Echteld te rijden. ZEKER een aanrader!!