In de gemeente Steenbergen wordt het leven van massa’s vissen bedreigd door een zuurstoftekort in het water ontstaan door waarschijnlijk een illegale lozing van organisch afval. Zeshonderd (600) kilo aan vis is reeds bezweken aan het kritieke O2 gehalte in de rivier de Dintel ter hoogte van de sluis Dintelsas…

Het is wederom een vissterfte naar aanleiding van een zuurstoftekort. Want waar deze week ook al in Tilburg vissen het loodje legden, neemt het waterschap Brabantse Delta in de Dintel wel de nodige maatregelen om vissterfte zoveel als mogelijk te voorkomen, waaronder het inzetten van noodbeluchters om het zuurstofpeil te verbeteren.

‘Het waterschap zet extra pompen in om het water ter plaatse te beluchten’

Vooralsnog wordt uitgegaan van een lozing met een organische stof ergens op de Mark en Dintel. Het waterschap doet verder onderzoek naar de mogelijke oorzaak, en zal handhavend optreden als het om een (opzettelijke) lozing gaat. De waterkwaliteit van de betreffende rivieren wordt intussen in de gaten gehouden.

In deze haven werd 600 kilo dode vis door het waterschap geborgen

Het waterschap zet extra pompen in om het water ter plaatse te beluchten. Op die manier komt er extra zuurstof in het water waardoor het afbraakproces van de vervuiling wordt versneld. Daarnaast spoelt het waterschap de Dintel door. Daardoor wordt de vervuiling die richting het Volkerak stroomt verdund. Tevens zet het waterschap enkele inlaten dicht langs de Dintel om uit voorzorg geen water in de achterliggende polders in te laten.

Door de inzet van deze maatregelen is de verwachting dat de zuurstofloosheid binnen enkele dagen is opgelost.

bron: http://www.brabantsedelta.nl

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

Reacties

Comments are closed.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App
EnglishNederlands