Het verenigingslogo

Het heeft enige tijd mogen duren, maar de vereniging blijkt er nu dan klaar voor te zijn. Activiteiten in de regio. Als redacteur van de KoiWijzer, het kwartaalmagazine van Koi2000, en bezielend lid van de vereniging bracht ik het bestuur nu precies twee jaren geleden een bezoek om mijn visie omtrent een regionale vertegenwoordiging te presenteren. Nu dus, presenteert zij haar zes vertegenwoordigers die activiteiten als onder andere vijvertours, lezingen en cursussen zullen gaan ontplooien.

‘100% dekking is echter het streven van het bestuur’


De destijds geschreven visie werd door veel andere leden gelezen en bekritiseerd. Het idee en plan werden enthousiast ontvangen en ook werd er aanstalten gemaakt het idee leven in te blazen en werd er een enquete met het blad meegestuurd. In deze fase echter stokte de opzet om onbekende redenen en heb ik mij hierop om persoonlijke redenen terug moeten trekken uit het project. Gelukkig werd het idee levend gehouden door enige fervente hobbyisten en na menig overleg is er een indeling gemaakt van de provincies waarbij helaas de noordelijke provincies alsook België nog niet zijn voorzien van een vertegenwoordiging. 100% dekking is echter het streven van het bestuur.

regioactiviteiten trekken doorgaans een breder publiek

De regio’s en diens vertegenwoordiging wordt respectievelijk op de schouders genomen door passievolle hobbyisten als Barry den Ouden voor de provincie Noord-Brabant, Martin ten Dole voor de provincies Flevoland en Overijssel, Erik Schriever voor Gelderland, Pascal Bronkhorst voor Noord-Holland en Utrecht en Henk van Soelen voor Zuid-Holland. Oprichter en bestuurslid Kees van Boxtel is het zesde zintuig en verantwoordelijk voor Limburg en Zeeland. Die laatste regio lijkt minder logisch gezien hun geografische positie van elkander. Heb je ideeen, ventileer ze dan aan info@koi2000.com of schrijf de vertegenwoordigers direct aan door deze te mailen op (voornaam)@koi2000.com.

De Koi komt naar je toe deze zomer

KoiQuestion wenst de diverse vertegenwoordigers veel succes bij de invulling van hun taak en we hopen dat naast bestaande hobbyisten ook nieuwe hobbyisten zullen worden geïnspireerd door het regionale  karakter. Overigens is het niet zo dat er tot op heden geen regionale activiteiten plaats hadden. De NVN organiseert al enige jaren op succesvolle wijze activiteiten in den lande. Aspirant voorzitter Fred Stork van de NVN laat KoiQuest weten dat hij hoopt op een welslagen van de regionale opzet van de collega vereniging en hoopt dat het zal bijdragen aan een wijzer wordend koi minnend Nederland.

bron: KoiWijzer magazine

foto lezing: Jaap

foto Koi: http://www.50plusser.nl

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

3 reacties