Arnand aan het woord

Het is nu maandag, the day after. Om het maar even kort te beschrijven: Het was een zeer geslaagde dag, de Koi seminar bij Deshima Koi te Harmelen. De lezing onder leiding van Arnand en het praktijkgedeelte onder leiding van mij, heeft volgens mij wel een positieve indruk achtergelaten bij de mensen die aanwezig waren. In totaal  waren ongeveer 70 hobbyisten aanwezig welke interesse hadden om meer te leren over het herkennen van potentie bij jonge Koi.

De deuren van de  zaal gingen rond half 1 in de middag open en rond één uur zou het dan beginnen… Daar er zoveel mensen aanwezig waren en de ruimte om de lezing te geven te klein was voor dit aantal, werd de groep in tweëen gesplits en zou Arnand de presentatie geven terwijl ik de koibeoordeling in de praktijk behandelde. Een combinatie van zowel theorie als praktijk is natuurlijk ideaal. Door de theorie weet je waar je op kunt letten en de praktijk toont hoe deze punten er nu daadwerkelijk uitzien bij een Koi in ‘real life’. Het beoordelen van Koi gaat namelijk om details en details kan men nu eenmaal het beste beoordelen in levende lijve.

Het gaat om de details

Zo heb ikzelf dus niets meegekregen van de presentatie van Arnand, maar kon vooral aan de tweede groep (die vantevoren de lezing hadden gevolgd) merken dat tijdens de beoordeling veel punten terug kwamen die in de presentatie aangegeven waren. Van tevoren had ik samen met Arnand een achtal Koi uitgezocht, waarvan twee van elke variëteit en deze in twee showvaten geplaatst.  Met een handig kaartje welke elke deelnemer uitgereikt kreeg, kon men de lichaamsbouw van de vissen beoordelen aan de hand van enkele belangrijke aspecten.

‘We hopen de nodige mensen hiermee niet alleen te hebben geïnformeerd, maar vooral ook te hebben geïnspireerd’

Allereerst kregen de deelnemers de tijd om voor hunzelf te bepalen wat voor hun de Koi met de meest belovende toekomst van een bepaalde variëteit was, waarna enkele hobbyisten hun visie per variëteit gaven en ik vervolgens mijn mening over de Koi uitsprak. Hierdoor ontstond er gelukkig veel interactie en volgden er ook diverse discussies. En dit is juist waar ik op uit was. Zo steek je er namelijk het meeste van op. Daarom wil ik de deelnemers ook hartelijk danken voor hun inbreng tijdens de koibeoordeling.

Bram tijdens de beoordeling van de Koi (Copyright: J@@P)

Met de visie van mij en KoiQuest voor wat betreft de beoordeling van Koi wil ik duidelijk maken dat je aan de hand van specifieke aspecten kan beoordelen wat de kwaliteit, potentie of potentiële kwaliteit van een Koi is. Het aspect smaak of dat een vis iets met je doet is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik wil alleen maar meegeven dat je zelf de keuze moet maken, met in het achterhoofd de kenmerken waarop je let bij het beoordelen van een Koi. Je moet er tenslotte zelf de hele dag naar kijken ;).

Hier was af en toe wel een extra hand bij benodigd... (Copyright: j@@p)

Nog even wil ik er bij stilstaan wat voor moois kan worden voortgebracht wanneer personen en initiatieven als de Nishikigoi Vereniging Nederland, KoiQuest, trainee judges en dealers de handen ineenslaan om kennisdeling in de hand te werken. We hopen de nodige mensen hiermee niet alleen te hebben geïnformeerd, maar vooral ook te hebben geïnspireerd.
Arnand, Mireille (vrouw achter de motor van de organisatie van het geheel), Leo van Deshima Koi, de NVN en diegenen die achter de schermen de boel hebben opgezet: Allemaal harstikke bedankt voor de moeite die jullie hebben genomen om deze dag mogelijk te maken en hopelijk hebben jullie er net als ik van genoten.

Leo bedankt!Wanneer gaan we dit herhalen, Arnand?

Als aanvulling zou ik de deelnemers van het seminar willen vragen hieronder in een reactie te delen wat nu dat ene is dat zij niet meer zullen vergeten of wat je het meest heeft verrast en is bijgebleven in de herkenning van kwaliteit bij koi. Ik zou zeggen: Beoordeel ze!

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

Reacties

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App