Maas

Natuurmonumenten roept waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat op om snel met aanvullende maatregelen te komen voor de uitvoer van de Europese Kaderrichtlijn Water. Uit een recent rapport van het Europees Milieubureau blijkt dat de landen in Europa op grote schaal de hand lichten met de Europese Kaderrichtlijn water. Die schrijft voor dat het Europese grond- en oppervlaktewater in 2015 chemisch en ecologische zoveel mogelijk in orde moet zijn. Een steekproef van acht onderzochte stroomgebieden, waaronder dat van de Maas in Nederland, wijst uit dat die datum bij lange na niet gehaald wordt. Bijna alle landen willen maximaal gebruik willen maken van uitzonderingsclausules en nog eens twaalf jaar extra de tijd nemen.

Onder de maat

Het rapport stelt dat de voorgenomen maatregelen beneden de maat zijn en dat de effecten voor natuur en milieu veel te lang op zich laten wachten. De Europese landen zetten vooral in op de aanpak van rioolzuiveringsinstallaties en doen veel te weinig aan het saneren van met meststoffen verzadigde landbouwgronden, het baggeren van vervuilde waterbodems, het aanleggen van zuiverende moerassen of het tegengaan van het weglekken van kostbaar schoon water uit natuurgebieden naar omliggende woon- of landbouwgebieden.

Nederlandse situatie

Natuurmonumenten herkent de conclusies voor de Nederlandse situatie: ons land kan met de in Brussel ingediende plannen maar twintig procent van het oppervlaktewater in 2015 hersteld hebben. Om die reden roept Natuurmonumenten Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies op om snel met aanvullende maatregelen te komen om verdroging en vermesting van natuurgebieden in Nederland zo snel mogelijk terug te dringen. Natuurmonumenten hoopt dat het zogeheten ‘afwegingskader water’ voor beschermde Natura-2000 gebieden, dat minister Verburg aan de Tweede Kamer heeft toegezegd, tot de gewenste versnelling zal leiden.

bron: www.natuurmonumenten.nl

Over Tiebo Jacobs

Tiebo is initiatiefnemer van KoiQuestion en wordt - terecht - getypeerd als 'Nishikigoi nut'. Hij is reeds meer dan een decennia auteur op het gebied van Koi, leidt het team van journalisten en stelt kritische vragen voor de camera. Hij is altijd bezig met het volgende te gekke idee om de visie van KoiQuestion verder uit te kunnen dragen.

Bezoek mijn website

Reacties

Comments are closed.

Messenger icon
Send us a message via your Messenger App